Vďaka rozvoju dátových komunikačných sietí a zvyšovaniu ich prenosových rýchlostí sa IP kamerové systémy stávajú už bežnou súčasťou bezpečnostných systémov. IP kamery sú určené na priame pripojenie do počítačovej siete. Umožňujú tak monitorovanie priestorov na vzdialených miestach v rámci dosahu lokálnej siete LAN alebo Internetu. Prednosťou týchto kamier je kvalita, ľahký webový prístup, diaľkové nastavovanie parametrov. Ďalšou výhodou je realizácia záznamu na počítači (server) s pripojením k eternetovej sieti a dostatočnou kapacitou harddiskov na požadovanú dĺžku záznamu. Niektoré IP kamery nepotrebujú ani záznamový PC (server), umožňujú aj záznam na SD/SDHC kartu, ktorá sa vkladá priamo do kamery. Podľa rozlíšenia sa delia na IP kamery so štandardným rozlíšením (do 0,414 MPx, rovnako ako analógové kamery) a IP kamery s megapixelovým rozlíšením (nad 1 MPx).