GDPR - General Data Protection Regulation

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

 

 

V roku 2016 bolo zverejnené nariadenie Európskeho parlamentu (GDPR). Toto nariadenie sa vzťahuje na každého, kto spracúva osobné údaje. Dôležité je však upozorniť, že osobný údaj nie je len rodné číslo, ako sa traduje, ale je to aj meno, priezvisko, adresa bydliska, tel. číslo a čo je novinka aj napr. IP adresa, cookies. Všetky spoločnosti sú povinné prijať opatrenia podľa tohto nariadnia najneskôr do 25. mája 2018, kedy začne byť nariadenie účinné. Kompletné nariadenie európskeho parlamentu si môžete pozrieť tu : ÚPLNE ZNENIE NARIADENIA RADY EÚ

Dňa 19.11.2017 bol nový zákon o ochrane osobných údajov prijatý v NRSR podpísaný aj p.prezidentom a v priebehu pár dní by mal vyjsť v zbierke. Stále však existuje zákon č. 122/2013 Z.z., ktorý je platný a povinnosti, ktoré z neho vyplývajú sú zaväzné pre všetky spoločnosti až do 25.5.2018. Takisto Bezpečnostný projekt vypracovaný podľa tohto zákona musíte mať archivovaný ešte 5 rokov, to znamená, že inšpektori z Úradu na ochranu osobných údajov ho môžu kontrolovať až do 25.5.2023. 

Kompletný zákon, ktorý bude zverejnený v zbierke zákonov si môžete pozrieť tu : ÚPLNE ZNENIE ZÁKONA PRIJATÉHO V NRSR 

Touto cestou by sme chceli ubezpečiť všetkých našich klientov, že hneď ako budú zverejnené vykonávacie vyhlášky a usmernenia (bez nich sa 100% dokumentácia vypracovať nedá, aj keď niektoré spoločnosti to už robia), budeme Vás kontaktovať a informovať o potrebných legislatívnych zmenách, navrhneme Vám riešenie a v prípade záujmu vypracujeme dokumentáciu GDPR tak, aby ste si bez problémov a v časovom predstihu splnili všetky povinnosti vyplývajúce z tohoto zákona a nariadenia EÚ. 

 

 

                                                                    

 

 

- pre uplatnenie prvotnej zľavy z ceny za vypracovanie bezpečnostného projektu prosím použite náš referenčný kód: ELMONT  - je doplnený vo formulári

                                                                                                       

                                                                 

 

Do začiatku platnosti GDPR zostáva už iba :
bpis.sk/new/time/#

- pre uplatnenie prvotnej zľavy z ceny za vypracovanie bezpečnostného projektu prosím použite náš referenčný kód: ELMONT  - je doplnený vo formulári