elektroinštalácie nn :

Vykonávame rekonštrukcie starých /hliníkových/elektrických vedení v bytoch , rodinných domoch a iných objektoch , ale aj elektroinštalácie novostavieb kompletne od prípojky.

** elektroinštalácie pri rekonštrukciach bytových jadier 

** elektroinštalácie pri rekonštrukciach bytov a rodinných domov

** výmeny ističových /poistkových/ skriniek

** kompletné rozvody TV , telefonne pripojky , dátové prípojky /internet /

** modulové prístrojové prvky automatizácie / kontrola výpadku fáz , kontrola prekročenia max.    

    prúdu , elektromery , a iné/ 

** rozšírené elektroinštalácie / realizácie podľa Vami zadaných  požiadaviek

    funkčnosti napr: záloha niektorých okruhov siete pri výpadku napájania , kombinácia s fotovoltaikou , návrhy pre stavby bez prípojky-chaty atď.

***inteligentné elektroinštalácie INELS    pripravujeme

 

     

 

Cenová kalkulácia a poradenstvo zdarma !!!