Bezpečnostný projekt kamerového systému od firmy EuroTRADING s.r.o.

 

V júli 2013 nadobudol účinnosť zákon číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a následne v apríli 2014 vstúpila do platnosti jeho prvá novela zákon číslo 84/2014 Z.z.. Dovtedy bol v platnosti zákon číslo 428 z roku 2002, ktorý bol menej prísny a obsahoval menej povinností pre prevádzkovateľa (subjekt spracovávajúci osobné údaje.) Medzi najvýznamnejšie zmeny, ktorý nový zákon priniesol, patria najmä vysoké pokuty od 300,- EUR do 200 000,- EUR za nedodržanie zákonných povinností. Jednou z najdôležitejších povinností je mať vypracovaný bezpečnostný projekt(v prípade, že ho nemáte, úrad musí udeliť pokutu od 1 000,- EUR). V situácii, keď prevádzkovateľovi spracováva osobné údaje tretia strana (sprostredkovateľ), v takomto prípade sa vyžaduje písomná zmluva medzi nimi, ktorej obsah sa presne definuje v zákone (povinnosť do 1-ho júla 2015).

 

 

Nová legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov prináša významné zmeny aj prevádzkovateľom kamerových systémov, ktoré zaznamenávajú osoby na verejnom priestranstve, alebo osoby vo vlastných priestoroch firmy. V oboch prípadoch sa jedná o informačný systém, a je nutné mať vypracovaný bezpečnostný projekt.                                                                                                                                                                      

 

 

Mnoho firiem ponúka neúplný bezpečnostný projekt. V takomto prípade zákazník sám musí dopĺňať dokumentáciu, a pri ktorom chýbajú často tie najdôležitejšie dokumenty, ktoré si od Vás Úrad na ochranu osobných údajov pri prípadnej kontrole bude žiadať ako prvé! Naša rada znie: "Vyhýbajte sa ponukám, ktoré sa pohybujú v rádoch desiatok EUR." Cena za profesionálne vypracovanie kompletného bezpečnostného projektu sa pohybuje v rádoch stoviek EUR (nakoľko seriózna firma za projekt ručí a pokuty sa možu vyšplhať až do 200 000,- EUR).  


 

Firma  E u r o T R A D I N G  patrí medzi špičku v tejto oblasti. Jej zákazníci sú organizácie zo štátnej správy ako aj svetoznáme firmy pôsobiace aj na Slovensku. Pôsobí v obore viac ako 10 rokov a počet jej klientov sa počíta v tisíckach. Pre náš montážny tím však boli podstatné tri hlavné kritériá, pre ktoré sme sa rozhodli s firmou EUROTRADING s.r.o. spolupracovať.

                                                                          

 

• Prijateľná cena pre našich klientov - zľava pre Vás na základe našej spolupráce so spoločnosťou EUROTRADING s.r.o. **
Poistenie klientov až do výšky 60 000,- EUR v spoločnosti ALLIANZ
• Súčinnosť pri prípadnej 
kontrole z Úradu na ochranu osobných údajov *

 

- pre uplatnenie prvotnej zľavy z ceny za vypracovanie bezpečnostného projektu prosím použite náš referenčný kód: ELMONT  - je doplnený vo formulári

  Pre vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky kliknite prosím nižšie na logo