Príklady pre obytné domy

> použite čitačky  RFID kariet - minimalizovanie možností kopírovať mechanicky kľúč , komfort otvarania dverí bezkontaktným priložením karty k čitačke , možnosť identifikácie karty /uloženie udajov o majiteľovi karty /, definovanie právomoci karty

 

> použitie operačnej jednotky  - identifikácia majiteľov RFID kariet , pamäť príchodov a odchodov /kto , datum , čas / z bytovky , možnosť povoliť / zakázať príchod alebo odchod v určitom čase

 

> použitie EMZ / elektromagnetický zámok / - zvýšenie bezpečnosti zatvárania dverí , antivandalizmus - sila 300kg/ks , eliminovanie linearnosti dverí / plastove dvere - ohnute vplyvom tepla , slnka atd./

 

>signalizácia ČSD - kontrola dĺžky otvorenia dverí - po prekročení nastaveného času spustí zvukový signál - eliminuje podložené alebo úplne otvorené dvere.

 

> na identifikáciu prístupu ku všetkým čitačkám stačí samozrejme jediná karta a operačná jednotka vyhodnotí či daná karta má , alebo nemá povolený vstup.