Bezkontaktná čítačka ACCESS 7A, 125kHz

Bezkontaktná čítačka Access 7A s čítacím protokolom Wiegand 26bit je schopná čítať bezkontaktné identifikátory typu EM4102 do vzdialenosti 10 cm. Je vhodná do rôznych prostredí, je vyhotovená vo vandaluvzdornom dizajne s IP ochranou, čítačka je odolná voči vlhkosti a prachu. Ak sú inštalované dve bezkontaktné čítačky ACCESS 7A blízko vedľa seba, ich vzdialenosť nesmie byť menej ako 10 cm. Pre činnosť potrebuje operačnú jednotku napr. BES-01.

Vhodná pre aplikácie :

-inštalacia mimo tlačidlového tabla DDS

-pre aplikácie so záznamom o vstupe a výstupe z objektu 

 

 

 

 Bezkontaktná čítačka s PIN klávesnicou, 125 kHz

Bezkontaktná čítačka Access 7A26pin poskytuje vyššiu bezpečnosť kombináciou identifikácie pomocou bezkontatkného prívesku a pin kódu. Je vhodná do rôznych prostredí - interiér/exteriér, je vyhotovená vo vandaluvzdornom dizajne s IP ochranou a môže byť inštalovaná aj priamo na kovový povrch bez izolácie. Ak sú inštalované čítačky blízko seba, ich vzdialenosť musí byť viac ako 10 cm. Pre činnosť potrebuje operačnú jednotku napr. BES-01.

Modul RFID čítačky KARAT , 125 kHz

Bezkontaktná čítačka je vstavaná do samostatného modulu tak, aby nebola ovplyňovaná jej fukčnosť a čítacia schopnosť. Modul bezkontaktnej čítačky je možné osadiť do vertikálnej alebo horizontálne zostavy tlačidlového tabla US KARAT. Čítačka a operačná jednotka v jednom module /pre aplikácie bez záznamu o vstupe a výstupe z objektu/ , čitačka v spojení s externou operačnou jednotkou s možnosťou záznamu o príchode a odchode z objektu /kto,datum,čas/. 

Vhodná pre aplikácie :

-inštalácia do tlačidlového tabla DDS Karat

-samostatne s analogovým dorozumievacím systémom /DS/

-samostatne bez DS