Alarm JABLOTRON 100

Úplne nový alarm JABLOTRON 100 s prevratným systémom ovládania je komplexné riešenie určené nielen na ochranu majetku a osôb pred vlámaním a požiarom, ale integruje v jednom jadre aj funkcie inteligentného riešenia domu. Alarm umožňuje variabilne využiť zbernicové a bezdrôtové systémové prvky. Pružne sa prispôsobí nárokom na zabezpečenie rozsiahlej firmy, ale aj potrebám domácností a zároveň zostáva veľmi jednoducho a zrozumiteľne ovládateľný.
Tieto naoko nezlučiteľné požiadavky sú uspokojené revolučným patentovaným systémom ovládania, pochádzajúcim z vývojárskej dielne Jablotronu. Nové na tomto alarme nie je len ovládanie, ale celá jeho architektúra. Rozsah komponentov, variabilita počtu periférií, zbernicové usporiadanie, nový bezdrôtový komunikačný protokol, možnosti komunikácie a vzdialeného servisného i užívateľského prístupu z neho robia nadčasové riešenie elektronického zabezpečenia.

 

Vlastnosti systému

JABLOTRON 100 je navrhnutý a certifikovaný podľa EN 50131 pre stupeň zabezpečenia 2, do ktorého patrí väčšina nehnuteľností. Pred dokončením je aj jeho certifikácia Národným bezpečnostným úradom SR. Systém kombinuje zbernicovú architektúru drôtového prepojenia jednotlivých prvkov s bezdrôtovým pripojením. Bezdrôtová komunikácia je postavená na novom obojsmernom dynamickom prenosovom protokole Jablotron 100 využívajúcom frekvenciu 868 MHz so zaistením viacnásobnej ochrany bezpečnosti, integrity a odolnosti systému proti spontánnym i zámerným kolíziám komunikácie.

Komunikačné dosahy jednotlivých periférií sú na priamu viditeľnosť v rádoch stoviek metrov a dajú sa predlžovať pripojením ďalších rádiových modulov na zbernicu. Pre dokonalé pokrytie zabezpečovaného priestoru možno do systému inštalovať až 3 moduly rádia.

JABLOTRON 100 má až 120 adries pre priradenie bezdrôtových alebo zbernicových detektorov, klávesníc, ovládačov, sirén prípadne ďalších prvkov. Systém je možné rozdeliť na 15 nezávislých sekcií (bytov, firiem, predajní, kancelárií ...) a ponúka 32 programovateľných výstupov slúžiacich na ovládanie brán a závor, osvetlenia, kúrenia, ventilácie, zavlažovania alebo ďalších spotrebičov v budove.

     klávesnica

    čitačka RFID

    PIR detektor      

siréna vonkajšia

   siréna vnútorná

ústredňa