Búchanie Elektromagnetických zámkov

15.04.2024 00:00

Máte stažnosti od nájomníkov , že dvere s elektromagnetickými zámkami pri zatváraní búchajú? Ponúkame modul , ktorý zabráni búchaniu platničiek elektrozámku pri zopnutí relé  a zároveň predĺži čas otvorenia aby nedošlo k zopnutiu skôr ako sa zatvoria dvere. Objednávajte na emailovej adrese kuzmaros@gmail.com .