DIGITÁLNY DOROZUMIEVACÍ SYSTÉM /DDS/

Dvojvodicový dorozumievací systém tvoria domáci telefón, sietový napájac a elektrický vrátnik, resp. tlacidlové tablo. Hlavnou súcastou je hlavný elektrický vrátnik, ktorý plní funkciu ústredne pre celý systém, zabezpecuje komunikáciu a napájanie. Vedlajšie elektrické vrátniky  majú z hladiska užívatela rovnaké vlastnosti ako hlavný, montujú sa napr. na zadnú bránu, na vchod z terasy, na vedlajší vchod a pod. Výnimocnost dvojvodicového systému spocíva v tom, že všetky domáce telefóny a elektrické vrátniky sú navzájom prepojené dvoma vodicmi. Na zvonenie - identifikáciu, komunikáciu a ovládanie elektrického zámku sa využívajú len dva vodice, co je umožnené vdaka využitiu
nových moderných technických prvkov (mikropocítac ...). Tým je dosiahnutý je vyšší komfort pri inštalácií systému, ale aj pri jeho bežnom užívaní. Velkým prínosom je zavedenie akustickej signalizácie spojovacích procesov, pomocou ktorej má užívatel okamžitú informáciu o stave systému, ako aj funkcia interkomu. Dvojvodicový systém je vhodný pre domy hromadnej bytovej výstavby 
, kde prináša možnost jednoduchej komunikácie napr. medzi domovníkom a nájomníkmi (prípadne medzi jednotlivými nájomníkmi). Využitím interkomu tak môžu komunikovat z pohodlia svojho bytu, bez potreby osobného stretnutia, bez použitia plateného telefónneho spojenia, alebo bez komunikácie cez elektrický vrátnik od vchodových dverí. Systém nájde uplatnenie aj v administratívnych budovách s väcším poctom firiem, ktoré nemajú medzi sebou vybudovanú spolocnú pobockovú ústrednu.

  

Ponúkame montáž digitálnych tlačidlových tabiel a domácich telefónov týchto značiek:

----Tesla KARAT  

----Laskomex CP2502

----DD-5000

V kombinácii aj s čitačkou bezkontaktných RFID kľúčov rovnakej , alebo aj inej značky ako DDS.